Gudstjänst - nattvard

Tema: Ett välsignat liv
Söndax för barnen
Tid:Söndag 2024-03-03 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Christer Carlsson
Musiker:Jan-Erik Svensson (ansvarig)
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)