Gudstjänst

Tema: Bönen - ett skydd för våra tankar
Söndax för barnen. Besök av konfagruppen.
Tid:Söndag 2024-03-24 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Johanna Elander (huvudtalare)
Mötesledare:Isabelle Boström, Miranda Wendler
Musiker:Andreas Rydh (ansvarig), Alicia Carlsson, Ida Hagdahl
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)