Gudstjänst för alla åldrar

Tema: Goda skäl att fira gudstjänst.
Tid:Söndag 2024-03-17 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Christoffer Holst (huvudtalare)
Musiker:Ida Olofsson (ansvarig), Meja Uhrbom (ansvarig), Barnkören, Matilda Holst, Wilma Nilsson
Ljudtekniker:Linus Wendler (ansvarig)