Sommargudstjänst

Tid:Söndag 2022-08-07 18:00
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Timo Kjellberg (huvudtalare)
Mötesledare:Mary Lundgren
Musiker:Anna Kjellberg (ansvarig)