Sommargudstjänst

Nattvard, Medtag fikakorg
Tid:Söndag 2022-07-03 18:00
Plats:Holmen Askeby
Talare:Lilian och Ibert Kikuchi Johansson (huvudtalare)
Mötesledare:Sara Jensen
Musiker:Lilian och Ibert Kikuchi Johansson (ansvarig)
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)