Gudstjänst

Tid:Söndag 2022-05-29 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Lars Newman (huvudtalare)
Mötesledare:Christer Carlsson
Musiker:Andreas Rydh (ansvarig)
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)