Gudstjänst

Tema: Bönen
Tid:Söndag 2022-05-22 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Louise-Marie Nilsson
Musiker:Cecilia Olofsson (ansvarig)
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)