Gudstjänst

Tema: Det levande ordet
Söndax för barnen
Tid:Söndag 2022-02-20 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Fredrik Lignell (huvudtalare)
Musiker:Cecilia Olofsson (ansvarig)
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)