Gudstjänst

Tid:Söndag 2022-02-13 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Anton Johnsson (huvudtalare)
Mötesledare:Maja Persson
Musiker:Roger Waldemar (ansvarig)
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)