Gudstjänst

Tema: Att dela de glada nyheterna
Söndax för barnen
Tid:Söndag 2022-02-06 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Per-Henrik Bark (huvudtalare)
Mötesledare:Louise-Marie Nilsson
Musiker:Andreas Rydh (ansvarig)
Ljudtekniker:Per Wendler (ansvarig)