Gudstjänst

Tema: Jesus är vårt hopp
Ungdomarna medverkar. Söndax för barnen.
Tid:Söndag 2022-01-30 10:30
Plats:Verkstan Askeby
Talare:Maja Persson (huvudtalare)
Mötesledare:Maja Persson
Musiker:Andreas Rydh (ansvarig)
Ljudtekniker:Jan Boström (ansvarig)